DSC572681 - Slide
2879599010292046506055763601124494555976478n3 - Slide
2866078310278572740736472615536836890193n6 - Slide

Regulamentul impus de Federatia Romana de Dans Sportiv.


Regulamentul de transferari.

Art. 1 Prezentul Regulament de transferări se aplică tuturor cluburilor membre ale Federației Române de Dans Sportiv si sportivilor acestora, fiind singurul act care specifică modalitățile de transfer de la un club la altul a sportivilor membri ai FRDS. Orice dispoziții contrare prezentului Regulament sunt nule de drept.

Art. 2 Scopul prezentului Regulament este crearea unui cadru adecvat în vederea dezvoltării mișcării de dans sportiv în România, a dansului sportiv de performanță în special și pentru prevenirea unor stări conflictuale între cluburi, antrenori și sportivi.

Art. 3 Transferul unui sportiv de la un club la altul se efectuează numai de către FRDS, cu acordul scris al părților implicate, in baza prevederilor contractuale stabilite între sportiv și clubul la care este legitimat ori a regulamentelor interne ale clubului la care sportivul a semnat o adeziune (cerere de înscriere etc.). În cazul sportivilor în vârstă de până la 16 ani, pentru efectuarea transferării este necesar și consimțămîntul scris al unuia dintre părinți.

Art. 4 Documentele necesare efectuării transferării unui sportiv sunt urmatoarele:
- cerere de transfer semnată de sportiv, semnată și ștampilată de clubul la care se va efectua transferul
- acordul de transfer al clubului de la care pleacă sportivul
- legitimația FRDS in care să se mentioneze transferarea sportivului de la un club la altul
- dovada achitării cotizației anuale a sportivului la FRDS
Documentele se depun la sediul FRDS, in atentia Comisiei de Competiții, Legitimări, Transferări și Clasificări Sportive.
FRDS percepe o taxă de transfer pentru fiecare sportiv, indiferent de clasă, taxa fiind stabilită de Biroul Federal.

Art. 5 Perioada de transferări a unui sportiv de la un club la altul este cuprinsă în intervalul 01.01 - 31.01 si 01.07 – 31.07 a fiecărui an.
În afara acestei perioade, sportivul nu se poate transfera de la un club la altul.
Intre doua transferuri trebuie sa fie minim 12 luni.
Prin excepție, se pot efectua transferări și în afara acestei perioade în următoarele condiții:
a) dacă sportivul implicat își schimbă domiciliul, se mută în alt oraș pentru continuarea studiilor, a serviciului, dovedite cu acte.
b) contractul existent între sportiv și clubul la care este legitimat a expirat și părțile nu doresc prelungirea acestuia, daca contractul a fost autentificat la notariat si a fost înregistrat la FRDS.
c) dacă clubul la care sportivul este legitimat se desfințează.
Un sportiv are dreptul de transfer o singură dată în decursul unui an competițional, care corespunde cu cel calendaristic.

Art. 6 Orice convenție dintre sportiv și clubul la care este legitimat poate avea o durată de minim un an și maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părtilor exprimat prin act aditional la contractul initial.

Art. 7 Orice convenție încheiată între sportiv și club trebuie să conțină drepturi și obligații ale ambelor parti, autentificata la notariat si inregistrata la federatie cu respectarea regulamentelor FRDS.

Art. 8 Încetarea convenției dintre sportiv și clubul la care este legitimat poate avea loc în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiată
b) prin acordul părților
c) în cazul desființării clubului la care este legitimat sportivul.

Art. 9 La încetarea contractului dintre sportiv și club, sportivul poate să-și reînnoiască contractul sau să se transfere la alt club, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Art. 10 Suspendarea din activitatea competițională a unui sportiv pentru încălcarea obligațiilor stabilite în prezentul Regulament, se face cu acordul FRDS pe o perioada de maxim 12 luni

Art. 11 În cazul efectuării unui transfer, cluburile care percep taxe sau contribuții pentru instruirea sportivilor legitimați, nu au dreptul la compensații de formare a sportivilor respectivi ori a altor beneficii financiare sau de altă natură percepute de la sportiv sau de la clubul la care pleacă, decât în limita investițiilor directe realizate pentru formarea sportivului și care depășesc nivelul contribuției sportivului la club. În acest sens sunt considerate cheltuielile efectuate de către club pentru deplasarea și asigurarea condițiilor necesare participării sportivului la stagiile de pregătire sau competițiile oficiale organizate în țară sau străinătate.
Toate cheltuielile efectuate de club în acest sens, vor fi dovedite prin înscrisuri.

Art. 12 Eliminat de Adunarea Generala din 28 februarie 2009

Art. 13 Transferul în străinătate a unui sportiv se face numai cu acordul Biroului FRDS și al clubului de la care provine acesta.

Art. 14 În vederea reprezentării peste hotare a dansului sportiv românesc, se pot împrumuta pentru cluburile angrenate în competiții internaționale oficiale, dansatori sportivi de la alte cluburi.
Împrumutul se face pe o perioada determinata sau numai pentru competiția sau competițiile internaționale din anul respectiv, dar nu mai mult de un an competițional.
El se face pe baza unui contract de împrumut semnat de autoritățile clubului contractante și sportivul implicat în împrumut și trebuie să specifice drepturile și obligațiile tuturor părților.
Împrumutul de sportivi se poate face și pe plan național, dar numai cu avizul Comisiei de Competiții, Legitimări, Transferări și Clasificări Sportive și după achitarea taxei de împrumut care este egală cu taxa de transfer.

Art. 15 În situația în care sportivul părăsește clubul la care este legitimat fără a avea acordul acestuia sau fără să se încadreze în cazurile de excepție prevăzute la art. 6, în cazul în care convenția încheiată între sportiv și club nu prevede alte măsuri, FRDS stabilește sancțiunea suspendării sportivului din activitățile competiționale astfel:
- pentru clasele E, D, C – perioada de suspendare 6 luni.
- pentru clasele B, A, S – perioada de suspendare 6 luni.
Sportivul este exonerat de această sancțiune prin plata către clubul de la care a plecat a unei sume de bani, cu titlu de despăgubire, conform următoarei grile:
- clasa E – 100 Euro
- clasa D – 200 Euro
- clasa C – 250 Euro
- clasa B – 300 Euro
- clasa A – 400 Euro
- clasa S – 500 Euro
Dansatorii de clasa Hobby se pot transfera si fara acordul clubului, ei avand obligatia de a anunta in scris clubul de unde pleaca si clubul unde se transfera.

Art. 16 FRDS nu va acorda dreptul de legitimare a sportivului la alt club decât după trecerea perioadei de suspendare sau îndeplinirea obligației de plată a despăgubirilor către club. Sportivul nu va avea dreptul de a participa la competițiile desfășurate de FRDS pe perioada suspendării. Suspendarea sportivului incepe cu data inregistrarii cererii la FRDS. Cererile se depun doar in perioada de transfer.

Art. 17 In situatia in care un sportiv nu activeaza un an de zile, in anul urmator se poate transfera fara nici o taxa de transfer sau amenda indiferent de clasa în care activează.

Art. 18 Orice falsificare a semnaturilor sau a documentelor se pedepseste conform Codului Penal.

Art. 19 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine sancțiuni conform Regulamentului de disciplină.

Art. 20 Litigiile în legătură cu prevederile prezentului Regulament sunt de competența exclusivă a Comisiei de Competiții, Legitimări, Transferări și Clasificări Sportive din cadrul FRDS.

Art. 21 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2008, de la această dată, orice dispoziții contrare fiind abrogate. Comunicarea prezentului Regulament către cluburile membre ale FRDS se va realiza prin intermediul site-ului oficial al FRDS.

Sursa:Dancesport.ro

 

Cerere de transfer:

http://www.dancesport.ro/regulamente/Cerere_de_transfer.pdf


|
©2010 www.dancestudioiasi.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.euGazduire: www.real-host.eunPromovare: Real Web
Real Life DesignnGazduire Real HostnReal Web Directory
rnrnrn
rnrn